گزارش تصویری کلاس زیست

🤓 از کلاس چه خبر!؟

💠 گزارش تصویری کلاس زیست به پیوست تقدیم شما می شود.

👨‍🏫 این کلاس توسط دبیر محترم، جناب آقای حسن محمدعلی اجرا می شود.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2