کلاس های رفع اشکال

💠 به پیشنهاد برخی از دبیران محترم و در راستای آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان عزیز، در برخی از دروس ها کلاس های رفع اشکال طراحی شده است.

📌 از دانش آموزان عزیز دعوت می شود برنامه پیوستی را مشاهده و در کلاس ها شرکت نمایند.

برنامه رفع اشکال ترم دوم

🏢 آموزش
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2