کلاس درس یا دفتر کار معلم

💠 همانطور که پیش از این نیز اعلام گردید، مقاله ای از سوی مدیریت مدرسه، جناب آقای میرقاسمی در مجله رشد منتشر گردید.

🎧 هم اکنون می توانید با مراجعه به درگاه ها و صفحات زیر، این مقاله را با صدای ایشان بشنوید؛

📌 سایت مجتمع آموزشی مفید:
🌐 https://mofidsch.ir/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/

📌 صفحه اینستاگرام مجتمع:
🌐 https://www.instagram.com/mofid.official/

📌 کانال تلگرام مجتمع:
🆔 @mofid_sch