نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، سمینارها و اختراعات دانش آموزی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، سمینارها و اختراعات دانش آموزی

این رویداد در سطح بین المللی و با حضور دانش پذیرانی از سرار جهان برگزار می شود. برخی از برگزیدگان این رویداد به مسابقات بین‌المللی اعزام خواهند شد.

?این محور با همکاری فدراسیون جهانی مخترعین برگزار می‌شود و تمامی شرکت کنندگان مدرک حضور در جشنواره را با اعتبار بین المللی دریافت می‌کنند.

?برای شرکت در این رویداد لازم است یک پروژه علمی یا یک فعالیت پژوهشی داشته باشید. این فعالیت باید قابلیت تبدیل شدن به یک دست‌سازه یا دست‌‌آورد علمی را داشته باشد.پروژه یا دستاورد شما می‌تواند مربوط به امسال و یا گذشته پژوهشی شما باشد.

?در این رویداد با آموزشهای تکمیلی می‌آموزید چگونه دستاوردهای خود را متناسب با استانداردهای مراکز ثبت اختراع استاندارد کنید.

⚖️برای ارزیابی پروژه‌های حاضر در این رویداد دو مرحله بررسی مستندات پروژه و داوری متمرکز در روزهای برگزاری جشنواره در نظر گرفته شده است.

https://ebnesinafestival.com/

اینستاگرام
https://www.instagram.com/ebnesinafestival/

تماس با ما
02191092314
02191092315
02191092316