معرفی کلی هفتمین جشنواره بین المللی دانش آموزی ابن سینا

✔از مجموعه لایو های توجیهی رویدادهای هفتمین جشنواره ابن سینا

✔معرفی کلی هفتمین جشنواره بین المللی دانش آموزی ابن سینا

❇تاریخچه
❇رویکرد جدید جشنواره
❇معرفی اجمالی رویدادها
❇فرآیند ثبت نام
❇دستاوردهای حضور در جشنواره

سایت جشنواره
https://ebnesinafestival.com/
اینستاگرام جشنواره
https://www.instagram.com/ebnesinafestival/
سامانه ثبت نام در رویدادها
http://www.register.ebnesinafestival.ir/
آپارات جشنواره
https://www.aparat.com/ebnesinafestival

تماس با جشنواره
02191092314
02191092315
02191092316