مسابقه اذان

🕋 در هفته سوم از برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز و در بخش شفاهی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه و از ساعت ۱۶ مسابقه اذان برگزار خواهد شد.

📌 همچون مسابقات قبلی جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به دبیران پیام های آسمان مراجعه نمایید.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2