مسابقات کتبی، رشته نهج البلاغه

📆 هفته اول از مسابقات قرآن، عترت و نماز با برگزاری دو رشته به اتمام رسید.

📌 در هفته دوم و مسابقات کتبی، رشته نهج البلاغه برگزار خواهد شد.

📌 برای ثبت نام می توانید همچون مسابقات قبلی به دبیر پیام های آسمان پایه خود مراجعه نمایید. سایر جزییات در پوستر آمده است.

📚 فایل کتاب مسابقه را بر اساس هر پایه در کانال اختصاصی پایه ها ارسال شده است.

 

 

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2