مسابقات قرآن، عترت و نماز ( مسابقه صحیفه سجادیه)

📌 در هفته چهارم و پایانی مسابقات قرآن، عترت و نماز و در بخش مسابقات کتبی، رشته صحیفه سجادیه برگزار خواهد شد.

📌 علیرغم تعطیلی کلاس ها، برای ثبت نام می توانید همچون مسابقات قبلی به دبیر پیام های آسمان پایه خود مراجعه نمایید(ارسال پیام از طریق سمیم مفید). سایر جزییات در پوستر آمده است.

📚  فایل کتاب بر اساس هر پایه در کانال اختصاصی پایه ها ارسال می گردد.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2