مجموعه باغ کتاب ، باغ علم و باغ موزه دفاع مقدس- ویژه دانش آموزان ورودی پایه نهم

#کمپ تابستانی مفید
-مجموعه باغ کتاب ، باغ علم و باغ موزه دفاع مقدس
– ویژه دانش آموزان ورودی پایه نهم
– زمان : چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
– ساعت ۷:۱۵ الی ۱۷
– هزینه : ۱۹۰ هزار تومان
– برای ثبت نام اولیه از طریق لینک زیر اقدام نمایید؛

https://m1.mofidlms.com/mod/choice/view.php?id=30268