قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده درپروژه فیلم و زندگی؛

💠 دانش آموزان شرکت کننده درپروژه فیلم و زندگی؛

📌 برای یکشنبه ۲۶ تیر این فیلم را مشاهده و در کلاس نقد و بررسی شرکت کنیم.