فرات برتر هفتمین مسابقه قرآن و عترت در رشته اذان

🕋 با نفرات برتر هفتمین مسابقه قرآن و عترت در رشته اذان آشنا شوید.

🏢 گروه تربیت دینی
☎️ +982166005077
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2