ضوابط نحوه پذیرش دانش آموزان پایه نهم از طریق آزمون ورودی در شعب مدارس فرهنگ

در دو فایل پایین ،ضوابط نحوه پذیرش دانش آموزان از طریق آزمون ورودی و نیز شعب دبیرستان های فرهنگ اعلام می‌گردد.

آزمون ورودی پایه دهم مدارس فرهنگ تهران پیوست1-مشخصات مدارس فرهنگ

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2