صورتجلسه گروه علوم تجربی(98/11/12)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه علوم تجربی دبیرستان دوره اول   مفيد

 

شماره جلسه: 5 منشي جلسه: محمدپناهی ها تاريخ: 12/11/98 روز: شنبه شروع: 18:00 تنفس:- پايان:18:30

 

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
موضوع شیوع ویروس کرونا علی پور  
  محمدعلی  
  یوسفی غایب  

 

  محمدپناهی ها  
       
       
       

 

 

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 دعوت از جناب آقای دکتر خادم مصوب گردید از جناب آقای دکتر خادم از اولیای دانش آموز پایه هشتم جهت حضور در صبحگاه مدرسه و توضیح پیرامون نوع ویروس کرونا و راههای پیشگیری آن دعوت به عمل آید. محمدپناهی ها  
2 توضیح در کلاس درس مصوب گردید در 3 پایه معلمین محترم پیرامون رعایت بیشتر در مورد شیوع ویروس و راههای پیشگیری آن با دانش آموزان صحبت نمایند:

پایه هفتم: جناب آقای رزاقی

پایه هشتم: جناب آقای سلیمانی

پایه نهم : جنای آقای پناهی ها

محمدپناهی ها  
3 نصب پوستر در مدرسه و کانال در سطح مدرسه و همچنین کانال مدرسه پیرامون شیوع و همچنین راههای پیشگیری ویروس کرونا پوستر نصب گردد. محمدعلی  
4        
5        
6        
7