صورتجلسه سوم گروه ادبیات فارسی (98/08/17)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه ادبیات فارسی  مدرسه  مفيد

شماره جلسه: 3 منشي جلسه: سلیمانی تاريخ: 17/8/98 روز: یکشنبه شروع: 16 تنفس: پايان:18:00
موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
مسابقه پربال ادبیات سلیمانی
بررسی زمان امتحانات کریمیان
استفاده از ظرفیت های مدرسه به جهت جذب دانش آموزان در موضوع کتاب خوانی راعی  

 

  میرقاسمی
رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 مسابقه پربال ادبیات یادآوری و دعوت مجدد نسبت به حضور پرشورتر در این طرح؛ حضور جنای دلیر در پایه های هفتم و نهم به جهت انجام این کار دلیر
2 بررسی زمان امتحانات قرار شد بررسی شود تا ببینیم با توجه به تعطیلی بیش از حد مدارس آیا آزمون معیار فارسی در موعد خود برگزار می شود یا خیر سلیمانی

 

3 استفاده از ظرفیت های مدرسه در ادامه جلسه مدیریت محترم مدرسه با حضور در جلسه گروه با بیان اینکه می توان از ظرفیت های مختلفی چون

–          بردن به باغ کتاب تعدادی از دانش آموزان علاقه مند

–          ساخت مجله و نشریه در پایه نهم

–          بردن به دانشکده ادبی دانش آموزان به جهت علاقه مند سازی آنه با موضوع ادبیات

–          بیان لطایف و حکایتهای ادبی با محوریت اخلاق و دین

–          استفاده از نیروهای فارغ التحصیل جهت تسهیل در انجام کار

توضیحات مبسوط را به اعضای گروه دادند.