صورتجلسه اول گروه ادبیات فارسی (98/06/24)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه ادبیات فارسی  مدرسه  مفيد

شماره جلسه: 1 منشي جلسه: سلیمانی تاريخ: 24/6/98 روز: یکشنبه شروع: 11 تنفس: پايان:12:30

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
کلاس های فوق برنامه( پنج شنبه ها) کریمیان  
بررسی برنامه ها ی گروه و درج آن در تقویم سلیمانی  
  دلیر  

 

  راعی  

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 کلاس های فوق برنامه جناب آقای راعی و جناب آقای دلیر برای برگزاری کلاس نویسندگی و شاهنامه خوانی اعلام آمادگی نمودند. همچنین پیشنهاد شد تا دوستان نهایتا تا ابتدای مهرماه طرح خود را ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد. راعی

دلیر

 
2 بررسی برنامه ها ی گروه و درج آن در تقویم همانند سال قبل هر پایه به صورت مجزا برنامه روزی با یک نویسنده را طبق تقویم خواهد داشت. علاوه بر این با پیشنهاد جناب راعی قرار شد تا در صورت امکان از آقای مرادی کرمانی برای هر سه پایه دعوت شود.

برنامه یلدا طبق تقویم در هر سه پایه و در صورت امکان به صورت مشترک انجام خواهد شد.

برنامه هفته کتاب و کتاب خوانی در تقویم قید شد و قرار شد تا دوستان نسبت به طراحی برنامه تا جلسه بعد فکر کنند و پیشنهاد بیاورند.

 

راعی

کریمیان

سلیمانی

دلیر