سری جدید ارائه های دانش آموزی در درس دستاوردهای دانش آموزی

سلام بر دوستان عزیز

سری جدید ارائه های دانش آموزی در درس #دستاوردهای دانش آموزی شروع شد 🤗

برنامه ی بالا٬ ارائه های مهارت آموزی در ماه آذره
همونطوری که میبینید یک تغییر در برنامه ایجاد شده٬ و اون هم انتقال ارائه ها از دوشنبه و چهارشنبه به روز شنبه و ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه ست.

برای اینکه ببینید چه ارائه ای و در چه روزی برگزار میشه٬ میتونید به تقویم سمیم هم مراجعه کنید 😜

منتظر دیدن همه ی شما در ارائه های دانش آموزی هستیم 🤗

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2