سخنان دکتر سروش عضو محترم انجمن اولیا و مربیان پیرامون رعایت مسائل بهداشتی در زمان آموزش حضوری با والدین محترم

🩺 جناب آقای دکتر سروش، عضو محترم انجمن اولیا و مربیان پیرامون رعایت مسائل بهداشتی در زمان آموزش حضوری با والدین محترم سخن می گویند.

📌 در وبینار امروز ایشان و مدیریت محترم مدرسه به سوالات شما والدین بزرگوار در زمینه بازگشایی حضوری مدرسه پاسخ خواهند داد.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2