رهاورد گرجستان(3)

رهاورد گرجستان (3)

در انتهای فروردین 94 ، گروهی از مسوولین ومعلمین مدارس مفید برای بازدید وطی یک دوره آموزشی وآشنایی با سیستمibشهر تفلیس، پایتخت کشور گرجستان اعزام شدند. آن چه در ذیل می آید گزارشی از یک فرآیند یا اتفاق – احیانا ساده – آموزشی می باشد که برای استفاده ی عموم همکاران نگاشته شده است :

انگیزش درونی (1)

به گمانم همه ی ما معلمین آرزو می کنیم بچه ها با انگیزش درونی به یادگیری بپردازند .

وقتی که دانش آموز با روحیه وانرژی و به خاطر علاقه ی خود به یادگیری می پردازد , هم اولیای او و هم معلمین او بهترین بازخورد را از فعالیت های او می گیرند . ( دیگر نگران یادگیری او نمی شوند )

یکی از راه های افزایش انگیزه درونی , مرتبط دادن درس با مطالب کاربردی می باشد . این مطالب می توانند در حوزه ی شخصی دانش آموز , در حوزه ی کلاس درسی او , در سطح مدرسه, در محدوده ی خانواده , فامیل ویا محله زندگی او باشند . یعنی موضوع درسی مورد یادگیری با استفاده از مسایلی که در این حوزه ها قرار دارد مورد بررسی ویادگیری قرار می گیرد . مثلا دانش آموزان در کارگاه مدرسه به ساخت وسیله ی مورد نیاز مدرسه اقدام می کنند . در کلاس هنر یا طراحی به باز طراحی کلاس درس خود می پر دازند , در کلاس مطالعات اجتماعی به تشکیل شورای دانش آموزی اقدام می کنند , در کلاس علوم به بررسی شیوه های کاهش مصرف انرژی می پردازند و …

پی نوشت :

1.
برای این کار لازم است معلمین ومسوولین مدرسه , همه ی کارهای مدرسه را از دل کلاس ها بیرون بیاورند .

2. به این ترتیب مشارکت واقعی دانش آموزان در اداره امور مدرسه اتفاق می افتد . همه ی ما می دانیم مشارکت در یادگیری , بی اندازه مسیر آن را تسهیل می کند وبه ارتقای آن می انجامد .

3. در بازدید از مدارس ib , متوجه شدیم که context در هر درس مسئله ی مهمی هست . یعنی هر معلم باید زمینه ی خوب ومرتبط با زندگی را برای بیان درس و رسیدن به اهداف یادگیری پیدا نماید . هم چنین یادگیری در سطوح middle schoole ( یا همان راهنمایی سابق خودمان ) خوبست که به ارائه ی سرویس ویا خدمات منتهی گردد . یعنی محصول کلاس ، فعالیتی هست که دانش آموز برای خدمات رسانی به دیگران ( اعم از سایر دانش آموزان ، خانواده ویا جامعه) انجام می دهد و نحوه ی فعالیت او مورد ارزیابی قرار می گیرد.