رهاورد گرجستان(2)

رهاورد گرجستان (2)

در انتهای فروردین 94 ، گروهی از مسوولین ومعلمین مدارس مفید برای بازدید وطی یک دوره آموزشی وآشنایی با سیستمib شهر تفلیس، پایتخت کشور گرجستان اعزام شدند. آن چه در ذیل می آید گزارشی از یک فرآیند یا اتفاق – احیانا ساده – آموزشی می باشد که برای استفاده ی عموم همکاران نگاشته شده است :

درخت معرفی دانش آموزان

یکی از کارهای زیبای مدارس ib تهیه درخت یا نموداری با تصویر بچه ها وبه کمک خود آن هاست . به نظر می رسد نفس این کار تقویت کننده دلبستگی به آن ها به مدرسه شان هست . هم چنین انجام این کار به صورت دسته جمعی , سبب تقویت روحیه ی جمعی آن
ها خواهد شد . این کار می تواند به یک برنامه درسی در کارگاه هنر تبدیل شود . برنامه ای که به دلیل واقعی بودنش , بچه ها با آن ارتباط برقرار می کنند .

پی نوشت :

1-می توان در کنار تصویر ونام دانش آموز بر روی درخت نمودار به یک موضوع دیگر اشاره کرد , به عنوان نمونه دانش آموزان یک کلاس در کنار اسمشان به یکی از اهداف تربیتی مدرسه ( مثلا مهربانی , مسوولیت پذیری یا …) به عنوان هدفی که مورد علاقه یا اولویت آن ها بوده اشاره کرد .

2-تصور بفرمایید هر از چندگاهی موضوع مورد اشاره عوض شود , مثلا از هدف به ورزش. , رشته , شغل یا …مورد علاقه تغییر یابد , اولا تابلو برای بچه ها یکنواخت وتکراری نمی گردد, ثانیا به این ترتیب هم خودشناسی بچه ها کامل می شود وهم نسبت به دیدگاه های متفاوت نسبت به خودشان آگاهی پیدا می کنند .

3-یک تذکر : این کارهنری باید زیبا وبا کیفیت باشد .