رهاورد گرجستان(1)

رهاورد گرجستان (1)

در انتهای فروردین 94 ، گروهی از مسوولین ومعلمین مدارس مفید برای بازدید وطی یک دوره آموزشی وآشنایی با سیستمib عازم شهر تفلیس، پایتخت کشور گرجستان اعزام شدند. آن چه در ذیل می آید گزارشی از یک فرآیند یا اتفاق – احیانا ساده – آموزشی می باشد که برای استفاده ی عموم همکاران نگاشته شده است :

ارائه‌ی پژوهش, شیوه ای نو برای ارزشیابی

در حال حاضر , ارزشیابی در آموزش وپرورش معنای متفاوتی پیدا کرده است . برخلاف گذشته که معمولا ارزشیابی اصلی در درس ها به یک آزمون کتبی در انتهای ترم یا نوبت تحصیلی منتهی می شد , اولا ارزشیابی در طول نوبت برگزار می‌شود , ثانیا از حالت کتبی به مدل های دیگر تغییر یافته هست . به عنوان نمونه در مدارسی که پژوهش مدار شدن دانش آموزان از حالت نمادین به حالت عملی تغییر یافته است , بخشی از آزمون وارزشیابی می تواند به صورت ارائه پژوهش دانش آموزان در برابر معلمین , دانش آموزان وحتی اولیایشان باشد . این شیوه ارزشیابی فواید زیادی دارد . در این حالت نه تنها یادگیری در حد تسلط دانش آموزان مورد سنجش قرار می گیرد , بلکه بقیه اهداف آموزشی مانند ارائه , بیان خوب , قوت استدلال وحتی فعالیت تیمی می تواند سنجش وارزیابی قرار گیرد . هم چنین تکریم دانش آموز که به واسطه ی ارائه نزد دوستانش , معلمینش ویا پدر ومادرش اتفاق می افتد سبب برانگیختن انگیزش درونی دانش آموزان می شود . علاوه بر این , در بسیاری از اوقات -خصوصا زمانی که تیم یا گروه دانش آموزان شکل می گیرد – این مدل سبب ارتقای خلاقیت دانش آموزان می شود . چرا که اعضای گروه در صدد انجام یا ارائه ی کار متفاوت با هدف جذب دیگران بر می آیند .

به عنوان نمونه نگارنده شاهد ارائه یک گروه سه نفره از دانش آموزان یود که :

1- کار را بین خود تقسیم نموده بودند وهرقسمت از کار را یک نفر ارائه می نمود.

2-برای ارائه ی بهتر خود از نرم افزار ppt استفاده کردند .

3-از آن جا که موضوع مورد پژوهش اهمیت حفظ درختان ومحیط زیست بود , در این پژوهش با یکی از مسوولین مصاحبه شده بود و این گروه در حین ارائه ی خود , بخشی از فیلم مصاحبه را پخش نمودند .

4-با هدف اثر گذاری بر مشاهده کنندگان به پخش بخش های های آهنگین از یک فیلم سینمایی متناسب با موضوع اقدام نمودند .

5- این گروه 3 نفره در پایان کار به اجرای سرود وحرکات نمایشی متناسب با موضوع پرداختند .

پی نوشت :

یکی دیگراز فواید این کار , دیگرحرکت به سمت تلفیق دروس مختلف ودر نتیجه هدفمند شدن یادگیری به خاطر به کارگرفتن مطالب آموخته شده توسط دانش آموز می گردد . به عنوان مثال دانش آموز با هدف استفاده از نرم افزار ppt به کمک درس رایانه و معلم آن به یادگیری طریقه استفاده از این نرم افزار می پردازد , هم چنین به کمک درس ادبیات به یادگیری فن بیان و سخنرانی اقدام می کند ,با هدف تهیه ی فیلم مناسب از مصاحبه به یادگیری کار با ابزار سمعی وبصری می پردازد و به کمک معلم هنر (سرود ) به تمرین وارائه ی هم خونی می پردازد . به این ترتیب یادگیری دانش آموزان در زمینه های یادشده نیز از حالت تئوریک خارج شده و به مرحله عملیات می رسد . البته بدیهی است که رسیدن به این سطح از تلفیق مستلزم هماهنگی وهمکاری قبلی معلمین مربوطه می باشد .

سیدرضا میرقاسمی -اردیبهشت 94