رفیق عزیزمون، مهندس محمدعلی صاحبقدم لطفی، دوست دوره ۲۷ ما به رحمت خدا رفت.

🥀 مهرماه امسال بود که خبری جانکاه قلب بسیاری از ما مفیدی‌ها رو به درد آورد…

◾️ رفیق عزیزمون، مهندس محمدعلی صاحبقدم لطفی، دوست دوره ۲۷ ما به رحمت خدا رفت.

🌹 خانواده بزرگوار ایشان در اقدامی زیبا و به یاد تمام خاطرات شیرین و تکرار نشدنی ما با محمدعلی، دو کلاس مدرسه را با مبلمان استاندارد آموزشی تجهیز کردند.

🎞 از شما دعوت می‌کنیم کلیپ برنامه رونمایی از دو کلاس تجهیز شده و نیز مراسم یادبود مرحوم صاحبقدم لطفی را مشاهده نمایید.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2