در آخرین شماره از مجله پیوند، چاپ مقاله ای از جناب آقای “سیدرضا میرقاسمی” با عنوان “دانش آموزان چه می گویند؟”

💠 در آخرین شماره از مجله پیوند، مقاله ای از سوی جناب آقای “سیدرضا میرقاسمی” با عنوان “دانش آموزان چه می گویند؟” به چاپ رسیده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

🔰 این مقاله بر اساس طرح سوالی شکل گرفته است که اسامی دانش آموزان پاسخ دهنده از پایه هفتم و یکی از والدین محترم به شرح زیر تقدیم می شود؛
دانش آموزان چه می گویند؟

📌 دانش آموز علی تصویری
📌 دانش آموز محمدصدرا کوشش تبار
📌 دانش آموز رضا فرمهینی فراهانی
📌 دانش آموز رهام روحی
📌 دانش آموز علیرضا رضایی
📌 دانش آموز امیرحسین رضایی
📌 دانش آموز محمدامین عنایتی اصل
📌 دانش آموز سپهر روحانی
📌 دانش آموز متین احمدوند
📌 دانش آموز محمدمهدی پاینده نجف آبادی
📌 دانش آموز سید کیان نبوی
📌 دانش آموز محمدمهدی بیگلریان
📌 سرکار خانم نادمی، مادر محترم دانش آموز بیگلریان

📚 از این عزیزان در مراسم امروز تقدیر بعمل آمد.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2