گزارش تصویری جشن پایان دوره متوسطه اول – دوره 45 – 1401.03.29

😭 به پایان آمد این دفتر؛ حکایت همچنان باقی است!

💠 پس از گذشت سه سال خاطره انگیز دانش آموزان عزیز دوره ۴۵ مقطع دبیرستان دوره اول را به پایان رساندند و جشن فارغ التحصیلی در روز یکشنبه برگزار گردید.

🤩 با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان دیروز و رفقای امروز و فردا

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2