تحویل جزوه و ابزار کلاس حساب و هنر

💠 تحویل جزوه و ابزار کلاس حساب و هنر

📌به اطلاع دانش آموزان می رساند، عزیزانی که با جناب آقای نصیری در درس هنر کلاس هنرهای تزئینی دارند برای دریافت ابزار و وسایل این کلاس به روابط عمومی مدرسه مراجعه نمایند.

📍همچنین تمامی دانش آموزان پایه هشتم(دانش آموزان حضوری و در منزل) جهت دریافت جزوه فصل 4 و 5 درس حساب جناب آقای نجف خانی می تو انند به روابط عمومی مدرسه مراجعه نمایند.

❗️برای دریافت این جزوه و ابزار دو درس فوق،می توانید روزهای سه شنبه و چهارشنبه دوم و سوم آذرماه(ساعت 8 الی 17) و پنج شنبه چهارم آذرماه( ساعت 8 صبح الی 13) به روابط عمومی مدرسه مراجعه نمایید.

🏢 آموزش
☎️ +982166005077
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2