تبریک به امین حسنی عزیز؛ به جهت برگزیده شدن در جشنواره سفیران سلامت

🥳 تبریک به امین حسنی عزیز؛ به جهت برگزیده شدن در جشنواره سفیران سلامت

🌸 با آرزوی موفقیت روز افزون برای تمامی دانش آموزان عزیز متوسطه دوره اول #مفید یادگار امام

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2