بزرگداشت هفته مقام معلم توسط شورای دانش آموزی پایه هفتم

💠 برنامه بزرگداشت هفته مقام معلم توسط شورای دانش آموزی پایه هفتم برگزار می گردد.

📌 یکشنبه ۱۸ اردیبهشت، زنگ دوم