برگزاری مناظرات و انتخابات مجلس و شورای دانش آموزی پایه هشتم

دانش آموزان عزیز دوره 46؛

🗳 انتخابات نزدیکه!
🗣 برای اینکه بتونید راحت تر بهترین فرد رو انتخاب کنید، از شما دعوت می کنیم در روز سه شنبه 27 مهر ساعت 16:30 وارید لینک زیر شوید و شاهد مناظرات باشید؛
🌐 https://m1.mofidlms.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=23644

🏢 شورای دانش آموزی
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2