اهداء کتاب و دفترهایمان جهت تجهیز آزمایشگاههای مدارس

💠 دانش آموزان عزیز؛

📌 اگر برای دریافت کارنامه در روزهای آینده به مدرسه مراجعه کردید، می توانید کتاب و دفترهای خود را جهت تجهیز آزمایشگاههای مدارس به روابط عمومی تحویل دهید

☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2