اردوی شب مانی در اردوگاه شهید چمران تهرا- پایه هشتم و نهم

📌 فوتبال
📌 بازی سنّتی
📌 استخر
📌 صخره نوردی
📌 کوهپیمایی
📌 تغذیه در طبیعت

🤩 به همراه کارگاه ویژۀ عبودیّت
آشنایی با آسمانِ شب و …

⏱ زمان: چهارشنبه 26 مرداد از ساعت 7 صبح الی پنجشنبه 27 مرداد ساعت 9 صبح
💳 هزینۀ اردو با بیش از 30% تخفیف 400 هزار تومان شده است.
ظرفیت محدود

📎 پیوند ثبت نام ویژۀ ورودی هشتم:

🌐 https://m1.mofidlms.com/mod/choice/view.php?id=31352

📎 پیوند ثبت نام ویژۀ ورودی نهم:
🌐 https://m1.mofidlms.com/mod/choice/view.php?id=31322

‼️ ثبت نام پس از واریز وجه از طریق شناسۀ پرداخت اولیاء و ارسال فیش واریز آن نهایی می‌شود.

☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2