آخرین جلسه کارگاه باغبان بالندگی-1400.01.21

🔊 قابل توجه اولیا بزرگوارکه در هفت جلسه قبلی شرکت کرده بودند؛

🔰 بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین جلسه کارگاه باغبان بالندگی با موضوع جمع بندی هفت جلسه قبل در روز شنبه 21 فروردین از ساعت 16 الی 17:30 در وبینار مربوطه برگزار می گردد.

📌 لینک وبینار:
🌐 https://m1.mofidlms.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=5154

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2