گروه شیمی

محمد امین محمدی
دبیر شیمی

  • فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره(روانشناسی) گرایش مدرسه
  • دانش آموخته اولین دوره مهارت آموزی کودک و نوجوان به شیوه راه حل محور با مدرک رسمی از موسسه HBT فنلاند
  • مدرس متوسطه دوم و کنکور
  • مدیرمسئول گروه آموزشی-مشاوره‌ای نردبان