جلسه ملاقات اولیا با دبیران در پایان نیم سال اول تحصیلی به منظور ارزشیابی توصیفی

جلسه ملاقات اولیا با دبیران در پایان نیم سال اول تحصیلی به منظور ارزشیابی توصیفی برگزار گردید. این جلسات با رویکرد گفتگو محوری و تعامل و ارتباط بیشتر با خانواده ها برگزار می گردد. در این جلسات دبیران ضمن تحلیل وضعیت تحصیلی فعلی دانش آموزان و ارائه گزارش توصیفی آزمون های پایانی نوبت اول، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود و مشاوره با خانواده ها می پردازند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.