• آدرس : شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید دادمان، بلوار درختی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی)، کوچه پرتو
  • تلفن : ۲۲۰۶۵۰۸۷