دانش آموزان دوره 14 – رشته انسانی

امین

باقری طار

 

حقوق

دانشگاه تهرن غرب

محمدرضا

بهرامی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

ابوالفضل

حاجی حسن

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه علم و فرهنگ

بهراد

حاجی علی

 

گردشگری

دانشگاه بابلسر

سیدامیرحسین

حصوری

 

روان شناسی

دانشگاه علوم تحقیقات

محمدرضا

حقیقت

 

مدیریت مالی

دانشگاه علوم تحقیقات

امیرحسین

دولت آبادی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم تحقیقات

ایمان

زمانی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم تحقیقات

محمدصادق

سلامت

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم تحقیقات

امیرحسین

شاه پری

 

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

امیرحسین

شقاقی

 

فلسفه

دانشگاه علامه طباطبایی

علی

شمس الدین خرمی

 

حسابداری

دانشگاه علوم تحقیقات

کسری

شمعدانی حق

 

زبان شناسی

دانشگاه اصفهان

حسین

شیبانی

امیرپارسا

صباغ

 

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

محمدامین

صلاحی

 

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

امیرمهدی

عباسی

 

حقوق

دانشگاه علوم تحقیقات

امیر

فرحزادی

 

حقوق

دانشگاه تهران غرب

طاها

فرمانی

 

مدیریت مالی

دانشگاه علوم تحقیقات

امیرعلی

مسعودی

 

حقوق

دانشگاه تهران غرب

علی

مظفری

 

روان شناسی

دانشگاه تهران غرب

سیدمحمد

موسوی

 

روان شناسی

دانشگاه علوم تحقیقات

سیدمحمدحسین

موسوی حبیبی

 

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

مهراد

نظیری

 

حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

محمدصدرا

والازاده

 

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

سروش

وصال

 

مدیریت بازرگانی

علوم تحقیقات