دانش آموزان دوره 13 – رشته انسانی

امیرحسین

ذکایی

 

جامعه شناسی

دانشگاه شاهد

امیرحسین

رزاقی

 

جامعه شناسی

دانشگاه خوارزمی

امیررضا

قره شیخ بیات

 

حقوق

دانشگاه تهران غرب

امیرمهدی

حکمت پور

 

فلسفه

دانشگاه علامه طباطبایی

پارسا

مظاهریان

 

حقوق

دانشگاه تهران

پارسا

نصیری

 

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه قم

سامیار

قاجاری

 

تاریخ

دانشگاه خوارزمی

سامیار

کاری

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه قم

سیدامیرعلی

سیدجلالی

 

علوم ورزشی

دانشگاه علوم تحقیقات

سیدمحمدیونس

حسینی

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه علوم تحقیقات

سیف اله

طرقی

سینا

شریفیان

 

روان شناسی

دانشگاه علوم پزشکی

امیرحسین

ظهیری

 

حقوق

دانشگاه تهران شمال

علی

چراغی صفا

 

روان شناسی

دانشگاه علم و فرهنگ

علی

ظله جویی

 

حسابداری

دانشگاه خوارزمی

محمدرضا

قوتی

 

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه خوارزمی

محمدصدرا

شیرزاد

 

حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

مهدیار

مداح

 

مدیریت بیمه

دانشگاه علامه طباطبایی