دانش آموزان دوره 5 – رشته ریاضی

محمود

اصالت

محمدرضا

امانی

ساسان

امراللهی

سیدامیرمحمد

بیاشاد

محمدمهدی

پرويز حميدي

سیدپرهام

پورميرجعفري

علی

جبروتي

 

مکانیک

دانشگاه ساوه

 

ارشد مکانیک

دانشگاه علوم تحقیقات

سعید

جوادي زاده

 

برق

دانشگاه شهید بهشتی

 

ارشد مهندسی پزشکی

دانشگاه تهران

شروین

حاجی اسماعیلی

 

کامپیوتر

دانشگاه تهران

جواد

حيدري

 

برق

دانشگاه تبریز

 

ارشد برق

دانشگاه تربیت مدرس

نوید

خمسه زاده

 

برق

دانشگاه امیرکبیر

 

ارشد برق

دانشگاه امیرکبیر

سینا

دژدار

محمدهادی

رجایی

 

کاردانی الکترونیک هواپیما

دانشکده هواپیمایی

 

کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه پارس

علی

رئوفی

 

اقتصاد

دانشگاه تهران مرکز

محمدمحسن

زارع نوربخش

 

متالوژی مواد

دانشگاه سمنان

کیارش

سلطانياني

 

نفت

دانشگاه تهران

شایان

سليم شهشهاني

 

حوزه علمیه

امید

سیدزاده

احسان

صالح

 

مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی قم

 

ارشد مهندسی پزشکی

دانشگاه علم و صنعت

شایان

صباحی

سیدمحمدمسعود

صدرنژاد

محمدامین

صديق

 

معماری

دانشگاه تبریز

 

ارشد معماری

دانشگاه قزوین

سجاد

عباباف

 

عمران

دانشگاه علم و صنعت

 

ارشد عمران

دانشگاه علم و صنعت

امیرحسین

علينقي

 

صنایع

دانشگاه پرند

 

ارشد صنایع

دانشگاه تهران غرب

علیرضا

فريدوني

پرهام

فريور

 

عمران

دانشگاه شهر قدس

 

ارشد عمران

دانشگاه علوم تحقیقات

محمدمهدی

فياض

علی

كرماني

 

صنایع

دانشگاه امیرکبیر (تفرش)

 

ارشد صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

یونس

كريمي

جوانشیر

لطفی

 

مکانیک

دانشگاه تهران غرب

 

ارشد مکانیک

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکترا مکانیک

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سیدحسین

مجيدي

علیرضا

محفوظي

محمدرضا

مشايخي

 

شیمی

دانشگاه تهران

 

ارشد شیمی

دانشگاه علم و صنعت

علیرضا

ممتاز

 

عمران

دانشگاه تهران جنوب

کیارش

موثق

مهدی

نخعي خونیکی

 

نساجی

دانشگاه امیرکبیر

 

ارشد نساجی

دانشگاه امیرکبیر

پویا

نقي زاده

 

نفت

دانشگاه صنعتی شریف (پردیس)

 

ارشد نفت

دانشگاه تهران

سینا

واحدي

امیرعلی

وظيفه

 

برق

دانشگاه امیرکبیر

 

ارشد برق

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمدمسعود

وكيل زاده

 

عمران

دانشگاه علم و فرهنگ

 

ارشد راه و ترابری

دانشگاه تربیت مدرس

معین

وكيلي

 

مکانیک

دانشگاه تهران مرکز