دانش آموزان دوره 13 – رشته ریاضی

احسان

درویشی نژاد

 

علوم کامپیوتر

دانشگاه علوم تحقیقات

امیرمحمد

حسینی دوست

 

مهندسی نقشه برداری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

امیرسالار

صادقی

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تبریز

آرین

اشتهاردی

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی قم

پارسا

مصفا

 

مهندسی مکانیک

دانشگاه امیر کبیر

سیدعلی

میرحسینی

 

مهندسی معماری

دانشگاه تهران مرکز

سیدمهدی

اردستانی

 

مهندسی عمران

دانشگاه تهران مرکز

سیدمیلاد

حسینی

 

مهندسی مواد و متالوژی

دانشگاه علم و صنعت

سینا

صادقی

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران غرب

سینا

کیانی

 

علوم کامپیوتر

دانشگاه علوم تحقیقات

طه

افشاری

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران مرکز

علی سالار

کیهانی

 

مهندسی صنایع

دانشگاه تهران شمال

علی

فرج زاده

 

علوم کامپیوتر

دانشگاه علوم تحقیقات

علیرضا

سرو

 

مهندسی نقشه برداری

دانشگاه شهید بهشتی

علی

کریمی

 

روان شناسی

دانشگاه تهران غرب

محسن

فیضی

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران غرب

محمدحسین

نبی

 

مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

محمد

اعتماد

 

مهندسی برق

دانشگاه شاهد 

محمدعرفان

عامری

 

مهندسی معماری

دانشگاه تهران شمال

محمدمهدی

چترسیمین

 

مهندسی عمران

دانشگاه تهران شمال

مهران

محجوب

 

علوم کامپیوتر

دانشگاه رشت

نوید

کوشمغانی

 

مهندسی نقشه برداری

دانشگاه شهید بهشتی