دانش آموزان دهم ریاضی سال 1398 -1399

مسئولان پایه

احمد عباسی

احمد عباسی

مسئول پایه های دهم و یازدهم ریاضی

ایمان مجتهد

ایمان مجتهد

دستیار مسئول پایه های دهم و یازدهم ریاضی

اخبار و اطلاعیه های پایه

آرشیو اخبار و اطلاعیه های پایه