سومین برنامه ضیافت و دومین برنامه قرار

سومین برنامه ضیافت و دومین برنامه قرار

سومین جلسه ضیافت دانش آموزان رشته انسانی و دومین جلسه قرار دانش آموزان ریاضی به صورت همزمان در سال تحصیلی ١۴٠٠- ١۴٠١

💠 این جلسه به بحث در مورد علوم شناختی و جایگاه مغز در آینده ی پیش رو اختصاص خواهد داشت.

💠 برنامه فوق در سامانه سمیم برگزار خواهد شد.

💠 روز سه شنبه ٢٣ آذر ماه ١۴٠٠ از ساعت ١۶ الی ١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.