دهمین گعده معرفی کتاب

🔶معرفی عناصر ادبی
چهارمین عنصر: سبک
🔷معرفی کتاب
📚قبله عالم نوشته عباس امانت
ترجمه حسن کامشاد
نشر کارنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.