جلسه صنف کارکنان

جلسه صنف کارکنان روز چهارشنبه ۵ آبان برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط جناب آقای توانا، گزارشی از عملکرد صنف در سال گذشته و برنامه های سال آتی صنف توسط جناب آقای شبیری ارائه شد. بعد از آن همکاران نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کرده و سپس جناب آقای بابایی مدیریت دبیرستان ضمن پاسخ به سؤالات، مطالبی را در خصوص بازگشایی محدود مدرسه و مشکلات پیش رو‌ مطرح کردند.

بعد از سخنان جناب آقای بابایی، از همکاران جدا شده آقایان عباسی، نیک پور و هژبری تقدیر به عمل آمد.

در پایان نیز برای انتخاب اعضای جدید صنف رأی گیری به عمل آمد که در نهایت آقایان رکن الدینی، رفیعی و شبیری به عنوان اعضای جدید صنف انتخاب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.