برگزاری جلسه اولیا پایه های دهم و یازدهم ریاضی

برگزاری جلسه اولیا پایه های دهم و یازدهم ریاضی

اولین جلسه اولیاء محترم پایه های دهم و یازدهم ریاضی، روز چهارشنبه مورخ 7 مهر 1400 در حیاط مدرسه با حفظ شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، مسئول پایه های دهم و یازدهم ریاضی به ارائه توضیحاتی پیرامون فرآیند آموزشی و تربیتی سال تحصیلی پیش رو پرداخت.

سپس مدیریت محترم مدرسه به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخته و در انتهای جلسه پاسخگویی به پرسش های اولیاء محترم دانش آموزان صورت گرفت.

در این جلسه دفترچه های «مفیدیار» نیز ارائه گردید که شامل اطلاعات و آیین نامه های موردنیاز برای طی بهتر سال تحصیلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.