برگزاری جلسه اولیا پایه دوازدهم

برگزاری جلسه اولیا پایه دوازدهم

این جلسه در روز 11 مهر 1400 ساعت 16 شروع شد. در این جلسه گزارشی از کلاس ها و مشاوره های و آزمون های تابستان ارائه شد. سپس تقویم و فعالیت های فصل پاییز تشریح و تبیین گردد.

در مورد آزمون های گزینه دو و تحلیل ازمون ها و مطالعات نکاتی محضر اولیا ارائه گردید.

در ادامه ریاست انجمن اولیا گزارشی از فعالیت های سال گذشته ارائه نمودند و سپس انتخابات انجمن اولیا و مربیان برگزار شد.

در پایان کارنامه های تابستان (3 مورد)، کارنامه جامع تابستان، کارنامه انضباطی، دفتر مفیدیار، دفتر برنامه ریزی به اولیا داده شد و برای همه ی اولیا زمان مشاوره فردی تنظیم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.