برنامه هفتگی نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

Barnameye Haftegi

برنامه‌ی کل کلاس‌ها

 

برنامه‌ی پایه‌ی دهم ریاضی

برنامه‌ی پایه‌ی دهم انسانی 

برنامه‌ی پایه‌ی یازدهم ریاضی

برنامه‌ی پایه‌ی یازدهم انسانی

برنامه‌ی پایه‌ی دوازدهم ریاضی

برنامه‌ی پایه‌ی دوازدهم انسانی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.