اولین جلسه قرار دانش آموزان رشته ریاضی در سال تحصیلی ١۴٠٠-١۴٠١

اولین جلسه قرار دانش آموزان رشته ریاضی در سال ١۴٠٠-١۴٠١

چهارشنبه ۵ آبان ماه ١۴٠٠
از ساعت ١١:٢۵ الی ١٢:٣۵

لینک ورود به جلسه:

https://h3.mofidlms.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=6629

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.