اولین جلسه ضیافت دانش آموزان رشته انسانی در سال تحصیلی ١۴٠٠-١۴٠١

چهارشنبه ١٢ آبان ماه ١۴٠٠
از ساعت ١١:٢۵ الی ١٢:٣۵

لینک ورود به جلسه:

https://h3.mofidlms.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=6631

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.