اردوی یک‌روزه پایه دهم- 18 دی

اردو یک روزه پایه دهم
شنبه ۱۸ دی

در فضای مدرسه

پس از آخرین آزمون ترم دانش آموزان برای استراحت و ایجاد نشاط در مدرسه به بازی و تفریح پرداختند.

برنامه با صرف نهار و اقامه نماز آغاز شد. بچه‌ها در گروه به تماشای فیلم پی کی یا بازی مافیا تقسیم شدند.

سپس بازی فوتبال و والیبال در حیاط مدرسه انجام شد.

پس از اقامه نماز مغرب، بازی گانیه در نمازخانه برگزار شد.

نهایتا برنامه با صرف شام ساعت هشت شب به اتمام رسید.