کارگاه دانش افزایی مشاورین پایه

کارگاه دانش‌افزایی مشاورین پایه

با حضور جناب‌آقای دکتر شهروی، کارگاه‌های دانش‌افزایی مشاوران پایه، روزهای دوشنبه در محل نمازخانه برگزار خواهد شد.