کارگاه انگیزش2 ـ دانش‌آموز با انگیزه

دومین کارگاه انگیزش در 18 مهرماه 1400 در دبیرستان مفید‌قیطریه برگزار شد.
جناب آقای معصومی‌نژاد، مدیریت محترم دبیرستان به نحوه ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان و هر چه بهتر برگزار شدن کلاس درس، کارگاهی برگزار کردند.
در انتها دبیران در گروه‌های درسی، به ارائه نقطه نظرات خود برای هر چه بهتر برگزار شدن کلاس‌های درس و ایجاد انگیزش پرداختند.   محمدرضا محمدهاشمی – راهبرآموزشی