کارگاه انگیزش ـ دانش‌آموز با انگیزه

کارگاه انگیزش ـ ایجاد اشتیاق برای یادگیری ـ ارائه کننده: جناب آقای معصومی‌نژاد ـ یکشنبه 21 شهریور ـ مدعوین دبیران پایه‌دهم و پایه‌‌یازدهم دبیرستان مفید‌قیطریه

موضوع انگیزش برای دانش آموزان در کلاس درس برای همه اساتید و دبیران اهمیت ویژه ای دارد. به همین منظور برای ارتقاء دانش دبیران مجموعه، کارگاهی با موضوع “انگیزش” تدارک دیده شد. این جلسه که به صورت نیمه حضوری (حضوری – آنلاین) برگزار شد، جناب آقای معصومی نژاد (مدیریت دبیرستان مفید قیطریه)، برای هر چه بهتر برگزار شدن کلاس های درس و ایجاد انگیزش برای مشارکت دانش آموزان در کلاس، مطالب مفیدی ارائه دادند.
قسمتی از ارائه ایشان را در زیر مشاهده می نمایید.